جستجو
all files
دسته بندی
صنایع دستی
کلمات کلیدی
عکس
وکتور
جستجوی پیشرفته
فیلتر تصاویر
دسته بندی ها
مورد علاقه ها

صنایع دستی ( > 999)

 auto
 منو
سماور ذغالی
سماور ذغالی

سماور ذغالی با قدمت 70 ساله

موزه فلک الافلاک
موزه فلک الافلاک

موزه فلک‌الافلاک یا موزه قلعه یا موزه دژ شاپورخواست، یکی از موزه‌های مردم شناسی استان لرستان است. این موزه در قلعه فلک‌الافلاک قرار دارد و در دوره پهلوی با قرار دادن برخی مدارک فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت آن متوقف شد. موزه پس از جنگ ایران و عراق و در سال ۱۳۶۷ فعالیت خود را از سر گرفت.

بخش مردم شناسی موزه قلعه در سال ۱۳۸۱ با همکاری علیرضا فرزین افتتاح شد و دارای ۱۲ سالن است که آداب و رسوم مردم لر را به نمایش می‌گذارد.

موزه فلک الافلاک
موزه فلک الافلاک

موزه فلک‌الافلاک یا موزه قلعه یا موزه دژ شاپورخواست، یکی از موزه‌های مردم شناسی استان لرستان است. این موزه در قلعه فلک‌الافلاک قرار دارد و در دوره پهلوی با قرار دادن برخی مدارک فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت آن متوقف شد. موزه پس از جنگ ایران و عراق و در سال ۱۳۶۷ فعالیت خود را از سر گرفت.

بخش مردم شناسی موزه قلعه در سال ۱۳۸۱ با همکاری علیرضا فرزین افتتاح شد و دارای ۱۲ سالن است که آداب و رسوم مردم لر را به نمایش می‌گذارد.

موزه فلک الافلاک
موزه فلک الافلاک

موزه فلک‌الافلاک یا موزه قلعه یا موزه دژ شاپورخواست، یکی از موزه‌های مردم شناسی استان لرستان است. این موزه در قلعه فلک‌الافلاک قرار دارد و در دوره پهلوی با قرار دادن برخی مدارک فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت آن متوقف شد. موزه پس از جنگ ایران و عراق و در سال ۱۳۶۷ فعالیت خود را از سر گرفت.

بخش مردم شناسی موزه قلعه در سال ۱۳۸۱ با همکاری علیرضا فرزین افتتاح شد و دارای ۱۲ سالن است که آداب و رسوم مردم لر را به نمایش می‌گذارد.

موزه فلک الافلاک
موزه فلک الافلاک

موزه فلک‌الافلاک یا موزه قلعه یا موزه دژ شاپورخواست، یکی از موزه‌های مردم شناسی استان لرستان است. این موزه در قلعه فلک‌الافلاک قرار دارد و در دوره پهلوی با قرار دادن برخی مدارک فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت آن متوقف شد. موزه پس از جنگ ایران و عراق و در سال ۱۳۶۷ فعالیت خود را از سر گرفت.

بخش مردم شناسی موزه قلعه در سال ۱۳۸۱ با همکاری علیرضا فرزین افتتاح شد و دارای ۱۲ سالن است که آداب و رسوم مردم لر را به نمایش می‌گذارد.

منشور کوروش
منشور کوروش

منشور کوروش؛ اولین سند حقوق بشر

کتیبه پنج نقش باستان پارس
کتیبه پنج نقش باستان پارس

کتیبه پنج نقش باستان پارس

فروهر - پهلوی - گل نیلوفر - سکه آریو برزن - خورشید

ساخته شده با نرم افزار

پنجره رویایی
پنجره رویایی

تراس بیرونی یک خانه روستایی در ماسوله

StockPhoto.ir

Professional Buy & Sell Market for photographers and graphic artists.